Jobbe hos oss?
Instruktør gruppetrening og Spinning.


Vi trenger flere energiske og gledesspredende nye instruktører med på laget!
 
Du har:
Grunnleggende tro på at fysisk aktivitet bidrar til å forbedre folks hverdag.
Evnen til alltid å ha kunden i fokus.
Evnen til å stå foran mennesker.
Takt og tone - og evne til å motivere andre.
Lojal innstilling til medarbeidere og arbeidsplass.

Dine arbeidsoppgaver: Være en positiv ambassadør for Vadsø treningssenter, og aktivt bidrar
til å forbedre vårt senter både faglig og miljømessig.  Tilrettelegge og gjennomføre timer i henhold til  
Vadsø Treningssenter gjeldende retningslinjer


Send søknad til:
Vadsø treningssenter
Hageveien 2
9800 Vadsø

Eller:
post@vadso-treningssenter.no